Oppdal Hundeklubb


Oppdal hundeklubb ble stiftet i 1973 og er en medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb. Klubben har eget område i prastmoen med treningsbane og klubbhus. Klubben leier også et inne lokale på vinter. 


Klubben arrangerer flere kurs i løpet av året og har også sin årlige hundeutstilling, Oppdalsutstillinga. 


Klubben, Oppdal hundehall og området i prestmoen drives i hovedsak  av dugnad. 


Alle er velkommen til å bli medlem av klubben. Bli medlem 

Dette gjøres gjennom NKK sine side, klubbavgiften til OHK er 250 kr, og i tillegg kommer avgiften til NKK.

Som medlem i Oppdal hundeklubb får du tilgang til vårt treningsområde i prestmoen. Rabatt på treninger i klubben og halv pris på leie av innelokalet. 

Vil man melde inn flere i familien, men ikke betale full kontigent for alle, så kan de stå som hustandsmedlem.Det koster 50 kr i året pr. pers. 

Man kan være med 2 ganger på treninger gratis i OHK.